Michał

3M1A6313

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym, specjalność gra na klarnecie.